Manhole Kapal

Search our Site

Flat Type Manhole  

Dimensi: spesifikasi marine

Bahan: plat besi baja KS

Coaming Type Manhole  

Dimensi: spesifikasi marine

Bahan: plat besi baja KS

Flush Type Manhole  

Dimensi: spesifikasi marine

Bahan: plat besi baja KS

Circle Manhole  

Dimensi: spesifikasi marine

Bahan: plat besi baja KS